Search form

ܡܬ‌ܝ 3:15

15ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܫܒ݂ܘܿܩ ܐܵܕܝܼܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܲܢ ܕܬܲܡܸܡܲܚ ܟܠܵܗ̇ ܟܹܐܢܘܼܬܵ‌ܐ.“ ܗ̇ܝܓܵܗ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܕܡܲܥܡܸܕ ܠܹܗ.