Search form

ܡܬ‌ܝ 4:16

16ܥܲܡܵܐ ܕܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܚܸܫܟܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܒܲܗܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܝܬܝܼܒܹܐ ܝܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܒܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵ‌ܐ، ܙܪܝܼܩ ܠܹܗ ܒܲܗܪܵܐ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ.