Search form

ܡܬ‌ܝ 5:13

ܡܠܚܐ ܕܐܪܥܐ ܘܒܗܪܐ ܕܥܠܡܐ

ܡܪܩܘܣ 9‏:50؛ ܠܘܩܐ 14‏:34‏-35

13”ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܡܸܠܚܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܡܸܠܚܵܐ ܦܵܝܟܵܐ، ܒܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܡܠܝܼܚܬܵ‌ܐ؟ ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܹܐ ܚܵܫܚܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܪܘܼܦܝܼܬܵ‌ܐ ܠܒܲܕܲܪ ܘܕܘܼܫܕܸܫܬܵ‌ܐ ܒܐܢܵܫܹ̈ܐ.