Search form

ܡܬ‌ܝ 5:32

32”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܪܲܦܹܐ ܒܲܟ݂ܬܹܗ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܙܵܢܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܒܸܥܒ݂ܵܕܘܼܗ̇ ܝܠܹܗ ܓܲܝܵܪܬܵ‌ܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܓܵܒܹܪ ܪܘܼܦܝܼܬܵ‌ܐ، ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ.