Search form

ܡܬ‌ܝ 5:33

ܡܠܦܬ‌ܐ ܕܠܩܘܒ݂ܠܔ ܕܡܘܡܝܬ‌ܐ

33”ܡܸܢܕܪܸܫ ܫܡܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܵ‌ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܩܲܕܡ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ: ’ܠܵܐ ܕܲܓܠܸܬ ܒܡܵܘܡܵܬܘܼ̈ܟ݂، ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܡܸܡܸܬ ܡܵܘܡܵܬܘܼ̈ܟ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ.‘