Search form

ܡܬ‌ܝ 5:39

39”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܠܵܐ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܬܘܼܥܠܵܐ ܕܒܝܼܫܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܡ̇ܢ ܕܡܵܚܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܥܲܠܔ ܦܵܬܘܼܟ݂ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ، ܡܲܚܕܸܪ ܐܸܠܹܗ ܐܘܼܦ ܗ̇ܝ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ.