Search form

ܡܬ‌ܝ 6:23

23”ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܥܲܝܢܘܼܟ݂ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇، ܟܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܘܼܟ݂ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܚܸܫܟܵܢܵܐ. ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܐܸܢ ܒܲܗܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܓܵܘܘܼܟ݂ ܚܸܫܟܵܢܵܐ ܝܠܹܗ، ܚܸܫܟܘܼܟ݂ ܟܡܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ!