Search form

ܡܬ‌ܝ 6:26

26”ܓܲܫܩܘܼܢ ܒܛܲܝܪܹ̈ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ: ܠܹܐ ܙܵܪܥܝܼ ܘܠܹܐ ܚܵܨܕܝܼ، ܘܠܹܐ ܓ̰ܲܡܥܝܼ ܓܵܘ ܐܲܢܒܵܪܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܟܹܐ ܬܲܪܣܹܐ ܠܗܘܿܢ. ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ؟