Search form

ܡܬ‌ܝ 6:6

6”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܐܝܼܡܲܢ ܕܨܲܠܹܝܬ ܨܠܘܿܬܵ‌ܐ، ܥܒ݂ܘܿܪ ܠܟܘܼܚܬܘܼܟ݂، ܘܐܟ̰ܘܿܡ ܬܲܪܥܘܼܟ݂، ܘܨܲܠܝܼ ܩܵܐ ܒܵܒܘܼܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܒܛܸܫܘܵܐ، ܘܒܵܒܘܼܟ݂ ܕܟܹܐ ܚܵܙܹܐ ܒܛܸܫܘܵܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܦܵܪܹܥ ܠܘܼܟ݂ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ.