Search form

ܡܬ‌ܝ 8:33

33ܐܵܢܝܼ ܕܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܥܪܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܘܗܘܼܩܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ، ܘܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܫܹܐܕܹ̈ܐ.