Search form

ܡܬ‌ܝ 8:34

34ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ، ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܕܐܵܙܹܠܔ ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܵܝ̈ܗ‌ܝ.