Search form

ܡܬ‌ܝ 9:13

13”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܘܝܠܘܿܦܘܼܢ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ: ’ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܟܹܐ ܒܵܥܹܝܢ، ܘܠܵܐ ܕܸܒ݂ܚܵܐ.‘ ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ، ܐܸܠܵܐ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ.“