Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 1:17

17ܣܵܒܵܒ ܓܵܘ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܬܵ‌ܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܟܹܐ ܐܵܬܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܝܲܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܘܗܲܠܔ ܫܘܼܠܵܡܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ:

ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܚܵܝܹܐ.