Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 1:27

27ܐܘܼܦ ܐܘܼܪ̈ܙܵܝܗ‌ܝ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܕܢܸܩܒܹ̈ܐ ܘܫܪܝܼܚ ܠܗܘܿܢ ܒܫܲܗܘܲܬܬܵ‌ܐ ܕܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ. ܐܘܼܪ̈ܙܹܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ ܚܲܕ ܥܲܡ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܕܚܫܝܼܚܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܠܫܪܝܼܚܘܼܬܵܝܗ‌ܝ.