Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 4:9

9ܐܵܗܵܐ ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܓܙܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܝܲܢ ܐܘܼܦ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܓܙܝܼܪܹܐ؟ ܐܡܝܼܪܲܢ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܚܘܼܫܒܸܢܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ.