Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 5:14

14ܐܝܼܢܵܐ ܗܘܼܟܸܡ ܠܹܗ ܡܵܘܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܥܕܵܢܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܗܲܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ، ܐܘܼܦ ܥܲܠܔ ܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܚܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܫܡܵܛܬܵ‌ܐ ܕܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܵܕܵܡ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܗܘܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܗܘܵܐ.