Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 6:16

16ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ ܠܚܲܕ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܠܡܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܝܲܢ ܠܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܕܟܹܐ ܠܲܒܠܵܐ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ ܝܲܢ ܠܫܠܵܡܬܵ‌ܐ ܕܟܹܐ ܠܲܒܠܵܐ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ؟