Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 7:1

ܛܘܦ̮ܣܐ ܡ̣ܢ ܓܒ݂ܪܐ

1ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ. ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠܔ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܟܡܵܐ ܕܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ.