Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 7:2

2ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܓܒ݂ܝܼܪܬܵ‌ܐ ܐܣܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܓܲܒ݂ܪܘܼܗ̇ ܟܡܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܘܼܗ̇ ܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܡܵܐܹܬ ܓܲܒ݂ܪܘܼܗ̇، ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܫܪܝܼܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܓܒ݂ܵܪܵܐ.