Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 8:13

13ܣܵܒܵܒ ܐܸܢ ܚܵܝܹܝܬܘܿܢ ܒܟܝܵܢܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ، ܒܸܬ ܡܵܝܬܝܼܬܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܒܪܘܼܚܵܐ ܡܲܡܝܸܬܝܼܬܘܿܢ ܠܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܒܸܬ ܚܵܝܹܝܬܘܿܢ.