Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 8:23

23ܘܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܕܐܝܼܬ ܠܲܢ ܪܘܼܚܵܐ، ܕܝܼܠܵܗ̇ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ، ܬܲܢܘܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܒܓܵܢܲܢ ܘܒܸܣܦܵܪܵܐ ܕܦܵܝܫܲܚ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܲܢ.