Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 8:26

26ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܪܘܼܚܵܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪ ܠܙܲܒܘܼܢܘܼܬܲܢ. ܠܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܨܲܠܲܚ، ܐܝܼܢܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܒܓܵܢܹܗ ܟܹܐ ܦܲܪܦܸܠܔ ܡ̣ܢ ܓܹܒܲܢ ܒܬܲܢܲܚܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܠܹܐ ܐܵܬ‌ܝܼ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ.