Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 8:9

9ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܲܒܛ ܠܟܝܵܢܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ، ܐܸܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܚܲܕ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܕܡܫܝܼܚܵܐ.