Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 9:9

9ܣܵܒܵܒ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܩܵܘܠܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܐܡܝܼܪܬܵ‌ܐ:

ܡܐܲܝܟ݂ ܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܒܸܬ ܐܵܬܹܝܢ، ܘܣܲܪܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܪܘܿܢܵܐ.