Search form

1 Corinthiens 1:28

28Aè pâr̂â kââ ka méyë rö bwêê jë, ökâré ka é pâbir̂i i Bâô cè ki pè köö pâr̂â kââ ka awir̂è, aè pâr̂â kââ ka yar̂i rö bwêê jë, mâ pâr̂â kââ ré é rhî vè döwi, mâ pâr̂â kââ ka da kââ, ökâré ka é pâbir̂i i Bâô cè ki waa vè yèri pâr̂â kââ ka dö kââ,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index