Search form

1 Corinthiens 12:28

28Wè na wê pè tömâ bör̂i na Bâô rö Ékalésia, cér̂é baayê na pâr̂â aposetolo, aè pèkaar̂u na pâr̂â pérövéta, aè pèkarir̂i na pa vi aʼpâgür̂ü, bör̂i tèi nédèè, wè pâr̂â paxa wii na awir̂è xé-r̂é pè waa pètâbâ, mâ pâr̂â paxa cëi kwââvâr̂â né ar̂inadö pè mör̂u pèii, mâ ké nââbéé, mâ ké vi câwâ, mâ ké aʼ i pâr̂â mêr̂ê aʼ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index