Search form

1 Corinthiens 14:23

23Tö ökâré, cér̂é yè bar̂i vi kâ vèâi-r̂é na pâr̂â Ékalésia wânii, cér̂é yè bör̂i aʼ i vidù pâr̂â mêr̂ê aʼ, cér̂é yè bör̂i vi ru mi na pâi pa da tâwai pèci, mâ pa da tâ néwèi, na wêr̂êi, cér̂é yè da vi êr̂ê, êr̂ê, gëve vi bwéjé?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index