Search form

1 Corinthiens 14:26

Kaa Kâ Vè Târi Rö Ékalésia

26Pa kaavèâi-nya mwêê, nè mâ wêr̂êi? Wè, gëve yè vi kâ vèâi, gëve yè bör̂i wii vidù yè rhe, mâ vi pur̂â, mâ êr̂ê vèa, mâ pâr̂â mêr̂ê aʼ, mâ ké pugèwè? Na e na ki mâ waa röi pâr̂â kââ wânii vè pè vâi rua wêê nénââ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index