Search form

1 Corinthiens 15:12

Ké Yè Mör̂u Tëë Xé-ré

12Aè é yè vi pur̂â i, êr̂ê, é pè mör̂u tëë Kérisö xè ka pèii mé, cér̂é wîr̂î na bör̂i rai-ve, cér̂é êr̂ê, na da wii na mör̂u tëë xè ka pèii mé?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index