Search form

1 Corinthiens 15:28

28Aè é yè wê pè yar̂i ria pâr̂â kââ wânii rö é ria, nè yè bör̂i vi na O na ka pè yar̂i-e bar̂ee yè Bâô, ré wê pè yar̂i ria pâr̂â kââ wânii rö é ria né O xi-e, wè cè ki vi winô rö pâr̂â kâmö wânii na Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index