Search form

1 Corinthiens 16:11

11Tö ökâré, koa yè rhî vè yaané-é na dèxâ kâmö, aè rhiè-è mi rö-i nâânévâ cè ki pwa yèr̂i-nya, wè gö târ̂î-e cér̂é vèâ pâ kaavèâi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index