Search form

1 Corinthiens 16:12

12Aè na kau na ké wapaur̂u Apolo xi-nya, wè dèxâ kaavèâi na ce, cè ki vi pwa yèr̂i-ve cér̂é vèâ pâr̂â kaavèâi, aè na da rhî vè e na ce ké yè vi xina; nè yè mâ dè vi na ki wii na nédaa ka e yè-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index