Search form

1 Corinthiens 16:5

Pâr̂â Wakè Ré Nè Yè Pè Yexèvè Na Paulo

5Aè gö yè pwa yèr̂i-ve na ki göi wê tawarher̂e rö-i Makédonia, wè gö yè vi rö Makédonia. Na ûr̂û ka yè tö gèré wîr̂î, nè mâ tâ mwér̂é rèi nékwénavö bar̂ee,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index