Search form

1 Corinthiens 3:18

18Koa yè dè vi ârui-e na dèxâ kâmö, nè yè wii na dèxâ rai-ve ré tâ néxâi, êr̂ê, na kâmö ka gaamëë na ce rö ka tö yawi-a, wè na e yè-è na ké yè vi bwéjé, cè ki wê gaamëë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index