Search form

1 Corinthiens 4:17

17Na pûû-é rö ré na ké tùr̂ùwaa xi-nya Timotéo yè-ve, wè o xi-nya ka dö wêê nénââ xi-nya na ce, mâ kâmö ka avâr̂i yè Ör̂ökau. Nè yè aʼvè néxâi yè-ve pâr̂â câwâ xi-nya rö-i nêr̂ê Kérisö, mâ ké vi aʼpâgür̂ü xi-nya rö pâr̂â ékar̂aè rö pwar̂a pâr̂â ékalésia wânii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index