Search form

1 Corinthiens 4:5

5Tö ökâré, koa yè tâ néxâi yè dèxâ kââ na ki da pwa na nédaa, aè na ki pwa wîr̂î na Ör̂ökau, nè yè bör̂i ce ré yè pè daa pâr̂â kââ ka tö yêr̂ê rö-i orê, mâ pèri vèa pâr̂â vi tâ néxâi rö pwéé. É yè bör̂i aʼvè e vidù kâmö xè-i rö mi Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index