Search form

1 Corinthiens 5:11

11Aè xina, wè gö wê yu vèr̂i yè-ve, êr̂ê, gëve yè da tö vèâ gëve kâmö ré é vi aʼyè, êr̂ê, kaavèâi-ré, aè kâmö ka vi yôôbö rö, wi yè kâmö ka wêêgûr̂û-é, wi yè kâmö ka waa ar̂ii yè kaxoo, wi yè kâmö ka vâpèr̂u, wi yè kâmö ka wâyö vi bwir̂i, wi yè kâmö ka vi öxar̂a lèèwi, koa yè ara vèâ gëve pâr̂â kâmö pa ûr̂û-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index