Search form

1 Corinthiens 6:1

Ké Rhôôr̂u Pâr̂â Pâ Kaavèâi

1Nè yè bar̂i na dèxâ rai-ve, na ki wii na vi caa-r̂u vèâ dèxâ kâmö, cè ki mâ pè na ka rhôôr̂u rö pwar̂a pâr̂â kâmö paxa da târi, rai ké yè pè vi rhôôr̂u na pwar̂a pâr̂â kâmö paxa vi rheewaa-r̂é?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index