Search form

1 Corinthiens 6:10

10Koa yè pè vi mür̂ü-ve; pâr̂â pa vi yôôbö, mâ pâr̂â paxa pwaér̂ö yè kaxoo, mâ pâr̂â paxa cuu pâr̂â, mâ pâr̂â paxa béé bwè, mâ pâr̂â paxa vi waa miir̂i cér̂é, mâ pâr̂â paxa pâr̂â, mâ pâr̂â paxa âmu, mâ paxa wâyö vi bwir̂i, mâ paxa vi vâpèr̂u, mâ paxa vi öxar̂a lèèwi, wè cér̂é yè da vi béé mwâcir̂i i Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index