Search form

1 Corinthiens 6:15

15Aè gëve da tâwai, êr̂ê, pâr̂â kar̂ö-ve, êr̂ê, béé kar̂ö? Tö ökâré, na wêr̂êi, gö yè pè béé kar̂ö cè göi pugèwè vè béé kar̂ö dèxâ bwè kui dö wêyê?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index