Search form

1 Corinthiens 7:12

12Yè pâr̂â kâmö pa vi örua, na da xè-i mi Ör̂ökau, wè, gö êr̂ê, nè yè wii na dèxâ kaavèâi ka wii na bwè xi-e ka da tâ néwèi, aè na dè rhî vè e na bwè-ré ké yè tö cur̂u, koa yè bör̂i virai-e;

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index