Search form

1 Corinthiens 7:22

22Wè kâmö êê yavia ré é wê aʼyè rö Ör̂ökau, wè na kâmö i Ör̂ökau ka wii na târi yè-è, na dè ûr̂û-ré bar̂ee na kâmö é aʼyè na na wii na târi yè-è, wè é pugèwè-è vè kâmö êê yavia i Kérisö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index