Search form

1 Corinthiens 9:21

21aè gö ûr̂û kâmö ka da winô yè-è na mââyöö, yè pâr̂â kâmö ré da winô yè-r̂é na mââyöö; wè gö da kâmö ka yèri mââyöö i Bâô yè-è, wè gö tö é ria né mââyöö i Kérisö, cè gèi pèi mi pâr̂â kâmö ré da winô yè-r̂é na mââyöö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index