Search form

1 Corinthiens 9:25

25Cér̂é pè mör̂ö-r̂é rai pâr̂â kââ wânii na pâr̂â kâmö ré dè vi êr̂ê vidù ké-r̂é rö-i vi waawaa vi paa. Cér̂é waa ûr̂û-ré cè ké-r̂é wii yè bwaar̂a dee kêê ka yè bo, aè gèré, wè cè gèré wii yè bwaar̂a dee kêê ka yè da tâwai bo.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index