Search form

1 Jean 2:28

28Aè xina, wè pâr̂â paxa o yar̂i mwêê, cuè rö xi-e, cè ki wii yè-ré na vi pè mör̂ö ka yè mör̂ö, tèi ökâré nè tö vèa mi na ce cè ki gèré da köö rö némèè-è, mâ gèré tö vè mwâi rai-e na ki yè wê pwa na ce.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index