Search form

1 Jean 4:1

Ko I Bâô Mâ Ko I Wi Ka Vi Rhîaa

1Pâr̂â pa wêê nénââ xi-nya mwêê, koa yè cëi pâr̂â ko wânii, aè dè waawaa pâr̂â ko, êr̂ê, xè-i mi Bâô ra, wè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â péröféta pa vee ré pwa mi rö-a bwêê jë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index