Search form

1 Pierre 1:2

2pâr̂â kâmö ré é pâbir̂i-r̂é xè-i ké tâwai wânii baayê i Bâô Pevaa, mâ xè-i mi vi rheewaa i ko, cè ké-r̂é pwêr̂êwaa-è, mâ cè ki wii yè-r̂é xè-i vi ngaiö xè-i war̂a i Ièsu Kérisö. Na e na ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i mâ nâânévâ ka bâ kau vi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index