Search form

1 Pierre 1:21

21Wè na vi wêyê né tâ néwèi xe-ve yè Bâô na ce, ré é pè mör̂u-é tëë xè ka pèii mé, mâ é nââ yè-è rhîrhér̂é, ökâré na virù vèr̂i vi târ̂î yè Bâô na vi tâ néwèi xe-ve yè-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index