Search form

1 Pierre 1:3

Vi Târ̂î Ka Mör̂u.

3Na e na ki mâ aʼvè e Bâô Pevaa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, wè rö-i vi méar̂i vi bwir̂i ka kau xi-e, na ër̂i-ré vè döwöö tëë, cè ki wii yè-ré na vi târ̂î ka mör̂u, xè-i mi ké mör̂u tëë xè ka pèii mé i Ièsu,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index