Search form

1 Pierre 1:5

5wè gëve ré é vi târ̂î-ve xè-i ar̂inadö i Bâô, na vi wêyê né na tâ néwèi yè vi pè mör̂u ré é kâ vè tö vâ cè ki mâ êr̂ê vèa rèi nédaa ka taadè!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index